::::: ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก---->> Welcome to BanRongKheelek School::::::
  หน้าหลัก
  ประวัติโรงเรียน
  ทำเนียบครู-อาจารย์
  วิสัยทัศน์
  สัญลักษณ์โรงเรียน
  ภาพเหตุการณ์สำคัญ

 รวมภาพกิจกรรม

  หลักสูตร
  ผลงานของนักเรียน
  แผนที่ตั้งการเดินทาง
  กระดานข่าว
  ติดต่อเรา
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
   
 
   
 
ผลงานของนักเรียน ปี พ.ศ. 2548
ผลงานของนักเรียน
"งานเฉลิมพระชนมพรรษา พัฒนาวิชาการต้านภัยยาเสพติด 9 - 10 สิงหาคม 2548"
"สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย"
-รางวัลเหรียญเงินช่วงชั้นที่ 1 และเหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 2 "การคัดลายมือ"
-รางวัลเหรียญทองแดง "การสะกดคำ" ช่วงชั้นที่ 1
  -รางวัลเหรียญทองแดง "การพูด" ช่วงชั้นที่ 3
  -รางวัลเหรียญเงินช่วงชั้นที่ 1,2 และเหรียญเงิน ช่วงชั้นที่ 3
  "การอ่านทำนองเสนาะ"
   
  "สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"
  -รางวัลเหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 1,2 "การตอบปัญหาคณิตศาสตร์"
   
  "สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"
  -รางวัลเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 3 "โครงงานวิทยาศาสตร์"
  -รางวัลเหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 1,3 "ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์"
   
  "สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม"
  -รางวัลเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 3 "เล่านิทานธรรมะ"
  -รางวัลเหรียญเงิน ช่วงชั้นที่ 2 และเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 3
  "การตอบปัญหาสังคม"
   
  "สาระการเรียนรู้ศิลปะ"
  -รางวัลเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 1,2,3 "กิจกรรมวาดภาพ"
  -รางวัลเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 1, 3 และเหรียญเงิน ช่วงชั้นที่ 2
  "ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง"
   
  "สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา"
  -รางวัลเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 3 "ทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอล"
  -รางวัลเหรียญทองนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก "เต้นแอโรบิค"
   
  "การงานอาชีพและเทคโนโลยี"
  -รางวัลเหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 3 "การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้"
  -รางวัลเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 3 "การจัดสวนถาดชื้น"
  -รางวัลเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 3 และเหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 2 "คอมพิวเตอร์"
   
  "สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"
  -รางวัลเหรียญเงิน ช่วงชั้นที่ 1 และเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 2,3
  "คัดลายมือภาษาอังกฤษ"
  -รางวัลเหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 2 และเหรียญเงิน ช่วงชั้นที่ 3
  "การอ่านภาษาอังกฤษ"
  -รางวัลเหรียญเงิน ช่วงชั้นที่ 3 "การพูดภาษาอังกฤษ"
   
  "ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
  -รางวัลเหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 3 "การตัดตุงไส้หมู"
  -รางวัลเรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 3 "การจักสานไม้ไผ่"
   
  "ระดับก่อนประถม (อนุบาล)"
  -รางวัลเหรียญเงิน "การฉีกตัดปะ"
  -รางวัลเหรียญเงิน "ปั้นดินน้ำมัน"
  -รางวัลเหรียญเงิน "วาดภาพระบายสี"
   
  รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ
  "การแข่งขันประกวดวาดภาพเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "73 พรรษาต้านภัยยาเสพติด"
  ของเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด" (เทคนิคสีชอล์ค)
   
  "งานวันมหิดลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อ.แม่ริม"
  -การประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติดในงานวันมหิดล (เทคนิคสีไม้)
  รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา
  รางวัลชนะเลิศระดับมัธยม
  รางวัลรองชนะเลิศระดับประถมศึกษา
  -การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
  รางวัลชมเชยระดับประถมศึกษา
  รางวัลรองชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา
   
  การประกวดร้องเพลง "งานสรงน้ำพระธาตุวัดหนองบัว อ.ดอยสะเก็ด"
  -รางวัลชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่ง
   
  โครงการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  *โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้สู่ชุมชน(ด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม)
  *โครงการสาธิตไร่นาสวนผสม
   
  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
  *โรงสีข้าว ตั้งอยู่บ้านร้องขี้เหล็ก
  *วัดร้องขี้เหล็ก ตั้งอยู่บ้านร้องขี้เหล็ก
  *วัดสันอ้ม ตั้งอยู่บ้านร้องขี้เหล็ก
  *โรงงานทำแคบหมู ตั้งอยู่บ้านร้องขี้เหล็ก
  *โรงงานทำไส้อั่ว ตั้งอยู่บ้านร้องขี้เหล็ก
  *โรงเพาะเห็ดนางฟ้า ตั้งอยู่บ้านร้องขี้เหล็ก
  *โรงงานทำตุ๊กตา ตั้งอยู่บ้านสันอุ้ม
  *การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่บ้านสันอุ้ม
  ติดต่อ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
ที่อยู่:พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร:0-5349-5199
email:
somboon1553@hotmail.com
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ info@banrongkheelek.com
 
ประมวลภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 

Copy Right @2005 www.BanRongKheelek.com. All rights reserved!